info@halitatikosgb.com | 0(322) 458 99 90

ISG Ölçüm, Test ve Analizi

İSG ÖLÇÜM VE TEST ANALİZLERİ

İşyerin ortamındaki iş sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkileyen fiziksel risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmayı ve bu etmenlere karşı alınması gereken İSG tedbirlerini belirlemede yardımcı olacak ölçüm, test ve analizlerdir. Bu ölçümler risk analizinin tekrarlanması gereken her koşulda ve İSG uzmanının belirlediği periyotlarda tekrarlanır.

İSG Ölçümleri kapsamında yapılan işler;

 • Ortam havası ölçümü

 • Ortam havası maruziyet ölçümü

 • Ortamda gaz ölçümü

 • Ortamda gaz maruziyet ölçümü

 • Ortamda VOC ölçümü

 • Ortamda VOC maruziyet ölçümü

 • Ortamda partikül madde ölçümü

 • Ortamda partikül madde maruziyet ölçümü

 • Ortamda gürültü ölçümü

 • Gürültü maruziyet ölçümü

 • Titreşim ölçümISG Ölçüm, Test ve Analizi Sayfasıü

 • Titreşim maruziyet ölçümü

 • Aydınlatma ölçümü

 • Ortamda ağır metal ölçümü ve maruziyet ölçümü

 • Elektromanyetik alan ölçümü

 • Termal konfor (sıcaklık, nem, hava akım hızı) ölçümü

 • Ortamda yağ buharı ölçümü ve maruziyet ölçümü

 • Ortamda silika ölçümü ve maruziyet ölçümü

 • Ortamda inorganik asit ölçümü ve maruziyet ölçümü

 • Ortamda alkalin toz tayini ve maruziyet ölçümü