İş Güvenliği Hizmeti

İş Güvenliği Hizmeti

 İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine “İş Güvenliği” denir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile “işçi”  kavramı yerine “çalışan” kavramı kullanılarak İSG kapsamı genişletildi ve genel Müdürden en alt seviyeye kadar tüm çalışanlar bu şemsiyenin altına girmiş oldu.  Bu kanunun en büyük hedefi Türkiye Cumhuriyeti'nin insan hayatına maksimum kıymetin verildiği, iş güvenliği ve çalışan sağlığının her şeyin ötesinde tutulduğu, iş kazalarının minimum olduğu gelişmiş ülkeler seviyesine çıkabilmesidir. Bu hedef Halit Atik OSGB’nin en büyük motivasyon kaynağıdır.
 

İş Güvenliği Hizmetlerimiz :

 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek

 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak

 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak

 • Eğitim Planı hazırlamak

 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak

 • Risk Değerlendirmesi yapmak

 • Acil Durum Planı hazırlamak

 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak

 • Çalışma talimatları hazırlamak

 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak

 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak

 • Elektrik tesisatı ölçümleri hakkında bilgi vermek ve tavsiyelerde bulunmak

 • Topraklama tesisatının periyodik kontrolleri hakkında bilgi vermek ve tavsiyelerde bulunmak

 • Paratonerin periyodik kontrolleri hakkında bilgi vermek ve tavsiyelerde bulunmak

 • İş makinelerinin periyodik kontrolleri hakkında bilgi vermek ve tavsiyelerde bulunmak

 • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrolleri hakkında bilgi vermek ve tavsiyelerde bulunmak

 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrolleri hakkında bilgi vermek ve tavsiyelerde bulunmak