info@halitatikosgb.com | 0(322) 458 99 90

Çalışma Süresi Hesaplama

İş Güvenliği Uzmanı Hesaplama

Tehlike Sınıfları Süre(Dakika/Ay)
Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

İşyeri Hekimi Hesaplama

Tehlike Sınıfları Süre(Dakika/Ay)
Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

Sağlık Personeli Hesaplama

Tehlike Sınıfları Süre(Dakika/Ay)
Çok Tehlikeli
İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK kapsamında;
Madde 19 – (2) Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.