Az Tehlikeli Sınıftaki İşyerleri İçin Hizmet Zorunluluğu

Az Tehlikeli Sınıftaki İşyerleri İçin Hizmet Zorunluluğu

  • 11 Haziran 2016

01.07.2016 tarihi itibari ile tüm işyerlerinde iş güvenliği ve işyeri hekimliği zorunlu hale getiriliyor.

30.06.2012 tarihinde yayınlanan, 28339 sayılı - 6331 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 38. maddeye göre;

"4857" sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan 
işyerleri için 1/7/2016 tarihinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurması zorunlu hale getirilmiştir.

HALİT ATİK ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

01.07. 2016 Tarihinden İtibaren Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Bütün İşyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalıştırma Zorunluluğu Başlayacaktır 

Bilindiği gibi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış ve kademeli olarak yürürlüğe girmişti. Söz konusu Kanun hükmüne göre, 01.07.2016 tarihinden itibaren Az Tehlikeli Sınıfta yer alan bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak veya bunlarda hizmet almak zorunluluğu başlayacaktır. Bu düzenlemeye  göre, bir işçinin çalıştığı kamu ve özel sektöre ait bütün işyerleri de dahil olmak üzere, 50’den az işçi çalıştırılan az tehlikeli sınıfta bulunan bütün işyerleri bu kapsamda değerlendirilecek ve bu zorunluluğa uymayan işverenlere oldukça ağır cezalar verilecektir.

01.07.2016 tarihinden itibaren bir kişinin dahi çalıştığı her türlü büro  ve ofis işyerleri, (mali müşavirlik, avukatlık, mimarlık, mühendislik vb.)  apartman ve site yönetimi (kapıcı)  bakkal, manav, terzi, berber, vb. gibi işyerleri de dahil  olmak üzere tüm işyerleri için bir iş güvenliği  uzmanı ile bir işyeri hekimi çalıştırmak, veya onlardan hizmet almak zorunluluğu getirilmiştir

Buna göre, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 26/1-b maddesi gereğince, 01.07.2016 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı görevlendirmeyen işverenlere, her bir işçi  ve çalıştırılmadığı her ay için 6.511,00 TL, işyeri hekimi görevlendirmeyen işverenlere, keza her bir işçi ve çalıştırılmadığı her ay için 6.511,00 TL olmak üzere aylık 13.022 TL idari para cezası uygulanacaktır.

OSGB tarafından, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmesi sistem üzerinden yapıldıktan sonra, işyeri için SGK’ dan  e-Bildirge şifresi alan kişi tarafından e-devlet şifresi ile  http://isgkatip.csgb.gov.tr adresinden İSG-KATİP sistemine giriş yapılarak, görevlendirilecek iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimini sistem havuzundan seçerek girilmiş olan sözleşmelerini ONAYLAMASI  gerekmektedir. 

Kanun Kapsamında Vermiş Olduğumuz Hizmetler;

  1. -İşyeri Hekimliği
  2. – İş güvenliği uzmanı
  3. -İşe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri, raporları verilmesi
  4. -Sağlık Eğitimi
  5. -İşçilerin muayenesi, reçete
  6. -Risk analizi
  7. -Acil durum eylem planı
  8. -İş güvenliği eğitimleri ve sertifikalandırılması
  9. İş güvenliği ile ilgili tüm çalışmaların yönetmeliğe uygun yapılmasını sağlanması

 

Kanun Maddesi Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 2016 Yılında Uygulanacak Ceza Miktarı (TL) - (Yeniden Değerleme Oranı %5.58)
10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri 50-+ Çalışanı Olan İşyerleri
AZ TEHLİKELİ TEHLİKELİ ÇOK TEHLİKELİ AZ TEHLİKELİ TEHLİKELİ ÇOK TEHLİKELİ AZ TEHLİKELİ TEHLİKELİ ÇOK TEHLİKELİ
MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 6/1-a İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek.

6.511,00

8.138,00 9.766,00 6.511,00 9.766,00 13.022,00 9.766,00 13.022,00 19.533,00
6/1-a İşyeri hekimi görevlendirmemek. 6.511,00 8.138,00 9.766,00 6.511,00 9.766,00 13.022,00 9.766,00 13.022,00 19.533,00
6/1-a On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmemek. .... ...   .... ... 6.510,00 .... ... 9.765,00
MADDE 10 - Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. 3.906 ,00 4.883,00 5.859,00 3.906,00 5.859,00 7.812,00 5.859,00 7.812,00 11.719,00
5.859 ,00 7.324,00 8.789,00 5.859,00 8.789,00 11.719,00 8.789,00 11.719,00 17.579,00
MADDE 11 - Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak.(ADP) 1.301,00 1.626,00 1.952,00 1.301,00 1.952,00 2.603,00 1.952,00 2.603,00 3.905,00