info@halitatikosgb.com | 0(322) 458 99 90

 • İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ

  İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6 ncı maddesi ile; mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunmaya yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için iş güvenliği uzmanı hizmeti verilmektedir.

  Detaylar
 • İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ

  İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6 ncı maddesi ile; mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunmaya yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işyeri hekimi hizmeti verilmektedir.

  Detaylar
 • PERİYODİK SAĞLIK RAPORU

  PERİYODİK SAĞLIK RAPORU

  6331 Sayılı kanunun 15. Maddesine istinaden Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. İşveren; çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlanmasında HALİT ATİK OSGB çözüm ortaklığı yapmaktadır.

  Detaylar
 • İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

  İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

  Çalışanlarının tüm faaliyetlerinde, genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek ve proaktif yaklaşım ile kaza sayısını minimuma çekmek amacı ile iş yerinde güvenli ortam ve sistemleri kurmak konularında eğitim verilmektedir.

  Detaylar
 • İLK YARDIM EĞİTİMİ

  İLK YARDIM EĞİTİMİ

  Olay yerine acil yardım ambulansının ulaşması genellikle 5 dakikanın üzerinde gerçekleşmektedir. Profesyonel yardım gelinceye kadar yapılacak doğru ilk yardım uygulamaları ile hayat kurtarmak mümkündür. Tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması ile ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması amacıyla eğitimlerle bilinç kazandırılmaktadır.

  Detaylar
 • YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

  YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

  Yüksekte Çalışma Eğitimi ile katılımcının yüksekte yapılacak olan çalışmalarda alınması gereken güvenlik önlemlerinin ne olduğunu belirlemesine yardımcı olmayı ve bu önlemlerin nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmasını sağlar.

  Detaylar
 • PERİYODİK TEST VE KONTROLLER

  PERİYODİK TEST VE KONTROLLER

  Basınçlı ekipmanlar yönetmeliğine istinaden, Çalıma süresince; iş akışı ve zamana bağlı olarak iş ekipmanlarında aşınmalar, deformasyonlar, arızalar meydana gelmektedir. Periyodik kontrollerle amaç; iş kazalarının önlenmesi, iş veriminin artırılması, makine veya aletin ömrünün uzatılması amacıyla test ve kontroller sağlanmaktadır.

  Detaylar
 • TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

  TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

  Tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli yolla bu faaliyetlerin uygulanması için yapılan danışmanlık hizmetine başlanmıştır.

  Detaylar
 • PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

  PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

  Patlayıcı ortam oluşabilecek bölümleri bulunan işyerlerinde; çalışanları korumak için faaliyete başlanılmadan önce bütün işyerinin patlama yönünden güvenliğinin sağlanması için hazırlanması gereken dokümanı uzman ve tecrübeli personellerimizle hazırlanmaktadır.

  Detaylar
 • YANGIN TATBİKATI VE EĞİTİMİ

  YANGIN TATBİKATI VE EĞİTİMİ

  Acil durum planına uygun olarak yılda en az bir kez yapılması zorunlu olan yangın tahliye ve söndürme tatbikatı ile tüm çalışanların, muhtemel yangın ve afet durumlarında meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla tatbikat ve eğitimler verilmektedir.

  Detaylar

HALİT ATİK ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, Türkiye’de OSGB Hizmet standartlarının iyileştirilmesine yönelik yürüttüğü, “OSGB HİSİP” projesinde bakanlık tarafından uygun görülmüş ve işbirliği içerisinde olup bu proje kapsamında yürütülmekte olan faaliyetlerde, tüm bilgi ve birikimlerini paylaşmaktadır.

Çalışma Süresi Hesaplama

Kişi sayınıza ve işyerinizde yapılan işin tehlike sınıfına göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli sürelerinin hesaplanması

Tehlike Sınıfları

İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ...

Mevzuat

Yürürlükteki hukuk kurallarının bütünüdür. Türk mevzuat sistemi sırasıyla anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğden oluşur

OSGB Nedir?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin ...

Duyurular

Mar

KORONAVİRÜSTEN (COVID-19) KORUNMA TEDBİRLERİ

İşyerlerinde koronvirüsten (COVID-19) korunma tedbirleri hakkında T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI duyurusu

Şub

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREVLENDİRME SÜRELERİ UZATILDI

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun geçici 4 üncü maddesi hakkında değişiklik

Eyl

AZ TEHLİKELİ SINIFTAKİ İŞYERLERİ İÇİN HİZMET ZORUNLULUĞU ERTELENDİ

4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri

Tem

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM İŞ GÜVENLİĞİ YASASI ERTELEME KONUŞMASI

Başbakan Binali YILDIRIM "Ekonomik Teşfik Paketi" Açıklamasında İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasasınada Değindi

Tem

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SÜLEYMAN SOYLU KONUŞMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, 1 Temmuz 2016 itibariyle yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Tem

KAMU KURUMLARI ve KURULUŞLAR ile 10 dan AZ ÇALIŞANI OLAN İŞYERLERİ

30 Haziran 2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına...

Hizmet Alanlarımız

Hizmet Verdiğimiz İller

Biz...

2013 yılında kurulan Halit Atik OSGB başarılı ve güven veren geçmişi ile Adana ve çevre illerde hizmet sunan, önde gelen OSGB firmaları arasında yer almakta ve lider olma vizyonuyla hareket etmektedir. Halit Atik OSGB firmasının yakaladığı ve sürdürmede kararlı olduğu başarının arkasında, insan sağlığı ve güvenliği odaklı, verimliliği eksen alan ve müşteri memnuniyetini esas tutan yönetim anlayışı vardır. Taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle hareket ederken temel amacımız, hizmet sunduğumuz firmalara, çalışanlarımıza, ekonomiye, çevreye, çocuklara ve yaşadığımız dünyaya değer katmaktır. İş kazalarının mümkün olan en aza indirmek, insan odaklı bir toplumun birer üyesi olmak Halit Atik OSGB ailesinin en büyük hedefidir.
br Firmamız Adana merkez olmak üzere, Mersin, Niğde, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay illerinde hizmet sunan Adana OSGB firmaları arsasında personel yeterliliği ve tecrübesiyle öncü konumundadır. 16 İSG Uzmanı, 8 İş yeri hekimi, 1 diğer sağlık personeli ile yürüttüğümüz Ortak Sağlık Güvenlik Birimi hizmetleri ile iş sağlığı ve güvenliği mevzularının yasal zorunlulukları yerine getirmenin ötesinde bir yaşam tarzı haline getirmek için çabalarımız, değişen çalışma hayatı koşullarına uyumlu şekilde artarak devam etmektedir.

Bugün maden ve enerji sektöründe, konut inşaatlarında, lojistik sektöründe, güvenlik firmalarına, rüzgâr santrallerinden dönüşün santrallerine kadar birçok sektörde müşterilerimize İSG danışmanlık ve OSGB hizmetleri vermekteyiz.

Tüm projelerimizde önleyici tedbirler alarak, proaktif bir çalışma sergileyerek ve olası tehlikeleri ortadan kaldırarak işverenler, çalışanlar, ziyaretçiler, taşeron ve tedarikçiler için güvenli bir ortam sağlamak; bunu sağlamak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının geliştirici projelerine katılmak ve katkı sağlamak temel amaç ve faaliyetlerimiz arasında yer almaktadır.

Hekim ve uzmanlarımız kendi branşlarında sürekli kendilerini geliştirmeye önem verir, her özel durumlar için özgün çözümler üretir. Önerilerinin uygunluğu ve yerindeliğine ve ekonomik olmasına özen gösterir, işyeri İSG performansını arttırmak amacıyla çalışanların motivasyonlarının artırılmasına, sürecin sahiplenilmesine önem verir. Tüm kadromuzun kaliteyi, güvenilirliği, doğru bilgi edindirmeyi, samimiyeti ve içtenliği ilke edinerek, tecrübelerimizi müşterilerimizle paylaşmayı amaçlaması Adana OSGB firmaları arasında çözüm ortağı olarak tercih edilmemizin temel nedenidir. Çalıştığımız şirketlerin, yaptığımız işi takdir ederek bizi başka şirketlere önermeleri en büyük gurur kaynağımızdır.

Son yıllarda yaşanan iş kazaları ve beraberinde getirdiği sakat kalma ya da ölüm sonuçlarından dolayı, oldukça önemli hale gelen iş sağlığı ve güvenliği konusunda, Halit Atik Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, toplumda da bir farkındalık meydana getirmiş ve Adana OSGB firmalarına örnek ve rehber olma kararlılığı her geçen gün artarak devam etmektedir.

Halit Atik OSGB, modern, gelişmiş laboratuvarları, bilimsel metotları, donanımlı çözüm ortakları ile sağlık ve güvenlik hizmetlerini müşterilerine sunmanın gururunu yaşamaktadır. Bu hizmetler arasında;

1.İş Güvenliği Hizmeti
2.İşyeri Hekimi Hizmeti
3.Diğer Sağlık Personeli Hizmeti
4.Risk Analizi Hazırlama
5.Acil Durum Eylem Planı Hazırlama
6.Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
7.Sağlık Raporu Kapsamında Yapılan İşler
8.Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama
9.İş Güvenliği Eğitimi
10.Yangın Eğitimi
11.Mobil Sağlık Taraması
12.Mesleki Eğitim
13.Yangın Tatbikatı
14.Yüksekte Çalışma Eğitimi
15.İş Hijyen Eğitimi
16.İlk Yardım Eğitimleri
17.Periyodik Test ve Kontroller18.ISG Ölçüm, Test ve Analizi
19.Sağlık Güvenlik Planı Hazırlama
yer almaktadır.

Referanslarımız

A Beton
Adalı Holding
Algomed Hastanesi
Çukurova Belediyesi
DRK Lojistik
Ortopedia Hastanesi
Oyak Beton
Adana Emniyeti
Savunma Bakanlığı
Seyhan Belediyesi
Adana Sheraton
TEİAS
Toros Tarım
Türk Kızılayı
OPET
Uniliver