İlk Yardım Eğitimleri

İlk Yardım Eğitimleri

Fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi, tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması ile kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması; bu doğrultuda ilkyardım eğitici eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardımcı yetiştirilmesi ile bu eğitimleri düzenleyecek merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile olay yerine acil yardım ambulansının ulaşması genellikle 5 dakikanın üzerinde gerçekleşmektedir. Kalp krizi, trafik kazası, yaralanmalar gibi birçok durumda bu süre hayat kurtarmak için yeterli değildir. Profesyonel yardım gelinceye kadar yapılacak doğru ilk yardım uygulamaları ile hayat kurtarmak mümkündür. Bu konuda bireylerin bilinçli yaklaşımı gerekmektedir. Yapılacak eğitimlerle bu bilinç kazandırılmaktadır.

ilkyardım bilgisi, yaşamı tehdit eden hastalık ve kazalarda, çok basit müdahalelerle ölümü engelleme ve yeniden yaşama dönme şansı verebilmenizi sağlıyor. Kaza ölümlerinin yüzde 10’u ilk beş dakika içinde, yüzde 54’ü ise ilk yarım saat içinde meydana geliyor. Herkesin etkili bir ilkyardım ile ölümlerin yaklaşık yarısını önleme şansı var. HALİT ATİK OSGB uzman kadrosu ile standart, temel ve yenileme ilk yardım eğitimi de vermektedir.

İlkyardımcı: hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan ilkyardım eğitimi alarak ilkyardımcı belgesi almış kişiyi ifade etmektedir.

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA

MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,

b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

bulundurması zorunludur.

(2) Özel güvenlik ve sürücü kursları gibi ilkyardım eğitiminin zorunlu olarak verildiği kurslarda ilkyardım eğitimlerinin, bu Yönetmeliğe göre yetki belgesi almış eğitimciler tarafından verilmesi zorunludur.