OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) Nedir?

OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi)

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeli ve her türlü İSG hizmeti sağlayan kuruluşlardır.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş yerleri, yetkili OSGB firmalarından İSG hizmetlerini fatura karşılığında temin ederek yükümlülüklerini yerine getirebilmektedirler.
OSGB'ler 27 Kasım 2010 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine dayanarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilerek, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini işyerinin tehlike sınıfı, sektörü ve işçi sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.

İş Güvenliği Uzmanları Hizmet süreleri 01.01.2016 itibariyle,

  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.

İş Yeri Hekimi Hizmet süreleri 01.01.2016 itibariyle,

  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri 01.01.2016,

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika..