Yangın Eğitimi

Yangın Eğitimi

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler, işletmelerin büyüklüğüne ve istihdam edilen personel sayısına bakmaksızın acil durum planı dahilinde temel yangın eğitimi almış kişi/kişilerin bulundurulması ve diğer çalışanların da ayrıca eğitilmesini zorunlu kılmıştır. Ayrıca 19.12.2007 tarihli 26735 sayılı “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin Yangın Güvenliği Ekipleri oluşturarak, bunlara gerekli yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılacağını zorunlu kılmaktadır.

Yangın eğitimleri, itfaiye ve tecrübeli iş sağlığı ve güvenliği uzmanı personellerimizce verilir. Teorik bilgilerin yanı sıra yasa ve yönetmelikten gelen yükümlülükler öğretilir.

Birçok afette ve olayda; yetersiz bilgi ve yanlış müdahale tehlikeyi büyütür, ek tehlikeler meydana getirir, can kaybının artmasına ve zararın daha fazla olmasına sebep olur. Yangın ise bu tür sonuçların görüldüğü en belli başlı afet şeklidir ve her zaman her yerde karşınıza çıkabilir yeri ve zamanı yoktur. Yangın eğitimleri ile temel yangın eğitimi alan kişiler, yangına en doğru müdahaleleri yaparak can ve mal kayıplarının oluşmasını ya da olayın en az zararla atlatılmasını sağlayabilirler.

Eğitimin Kapsamı :

 • Yasal Mevzuat ve standartlar

 • Yangın farkındalığı

 • Yangın ve temel kavramlar

 • Yanma ve yangın bilgisi

 • Yanıcı maddeler

 • Yangınların Sınıflandırılması

 • Yangın Nedenleri

 • Yangının sebep olan etkenleri

 • Yangın türleri

 • Yangın yerindeki Tehlikeler

 • Yangın Önleyici Tedbirler

 • Yangın söndürme yöntemleri

 • Yangın söndürme maddeleri ve özellikleri

 • Yangın Söndürme Cihazları (YSC) ve Kullanma Teknikleri

 • Otomatik Yangın Algılama ve söndürme Sistemleri

 • Yangın ve İnsan davranışı

 • Yangın Acil Durum Planı

 • Yangın Acil Durum ekipleri