Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitimi

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ EK- 4 DE BELİRTİLEN;

Yapı alanları için asgari sağlık ve güvenlik şartlarına istinaden yüksekte yapılan çalışmalarda uyulması gereken hususlar arasında belirtilen;

"g) Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir. "

Fıkrası yer almaktadır. Bu maddeye ithafen;

Yüksekte Çalışma Eğitimi, katılımcının yüksekte yapılacak olan çalışmalarda alınması gereken güvenlik önlemlerinin ne olduğunu belirlemesine yardımcı olmayı ve bu önlemlerin nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmasını sağlar. Yüksekte Güvenli Çalışma eğitimleri ile yüksek riskli çalışma ortamlarında görev yapan kişilere; yüksekte çalışma risklerinin nasıl algılanacağı, çalışma alanına özel çözümlerin nasıl üretileceği ve yüksekte çalışma faaliyetlerinin doğru şekilde nasıl uygulanabileceği konusunda bilgi verilmektedir.

Yüksekte çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamak, çalışma ortamındaki tehlike ve risklere karşı farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.

EĞİTİMİN KAPSAMI:

  • Yüksekte Çalışma ile ilgili tanımlar

  • Yüksekte Güvenli çalışmanın yasal dayanakları

  • Düşme durdurma sistemleri

  • Emniyet alma kuralları ( ankrajlama )

  • Toplu korunma uygulamaları ve kişisel koruyucu donanımlar

  • Kişisel koruyucu donanımların kontrol ve bakımı

  • Merdiven, iskele ve platformlarda güvenli çalışma uygulamaları

  • Sık kullanılan düğüm çeşitleri

  • Askıda kalma şoku ve süresi

  • Askıda kalan kişiyi kurtarma yöntemleri