Az Tehlikeli Sınıftaki İşyerleri İçin Hizmet Zorunluluğu Ertelendi

Az Tehlikeli Sınıftaki İşyerleri İçin Hizmet Zorunluluğu Ertelendi

  • 16 Eylül 2016

4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yasasının, 1 Temmuz 2016 tarihi itibariyle başlayan yükümlülüğü; Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi her ay periyodik olarak işyeri gözetimi ve denetimi yapılması gereken hizmet zorunluluğu (İSG-Katip görevlendirmesi)  01.07.2017 tarihine kadar 1 yıl erteleme yapıldı.

20 Ağustos 2016 kabul tarihli, 07 Eylül 2016 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan ”Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun başlığı” altında yayınlanan;

6745 sayılı kanunun madde 71 ile birlikte 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun 38. maddesinde belirtilen 6. ve 7. maddelerin uygulama yükümlülükleri kamu kurumları sayılan işyerlerinde ve 50 ‘den az çalışanı olan özel işletmelerde 1/7/2016 tarihinden 1/7/2017 tarihine ertelenmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur çalışanlar için ve 50 den az çalışanı olan özel işletmelerde İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi periyodik olarak aylık hizmet alma zorunluluğu 1 Temmuz 2016 tarihinden 1 Temmuz 2017 tarihine ertelenmiştir.

07 Eylül 2016 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan ”Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile; 6331 SAYILI İSG KANUNU, MADDE 38 – (1) Bu Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri; 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde, ifadesi yayınlanan 6745 sayılı kanunun 71. maddesinde yapılan değişiklikle 1/7/2017 olarak değiştirilmiştir. Bu kanun kapsamında 07.09.2016 tarihine kadar yapılan Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) firmalarıyla sözleşme yapan firmaların sadece periyodik olarak aylık denetimlere tabi tutulma zorunluluğu kaldırılmış olup İSG-katip üzerinden İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Hizmeti görevlendirmelerini iptal edebilirler.

Peki Bu kanun ile kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için işverenlerin kanun kapsamında yapılması gereken zorunluluklar nelerdir?

  1. Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanması
  2. Acil Durum eylem Planları hazırlanması
  3. Yangınla mücadele eğitimi, tatbikatı yapılması
  4. ilk yardım eğitimleri aldırımlası
  5. Tüm çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri verilmesi gerekmektedir.
  6. kişisel koruyucu donanımların belirilenmesi, tedarik edilmesi gerekmektedir.
  7. İş sağlğı ve güvenliği talimatları hazırlanması
  8. İşe Girişlerde Sağlık taraması yaptırılması gerekmektedir.
  9. makine ekipmanların, Topraklama, paratoner, iş hijyen ölçümleri gibi mühendislik kontrolleri gereken ekipmanların kontrollerinin yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

HALİT ATİK ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. HALİT ATİK ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ nin ADANA, OSMANİYE, KAHRAMANMARAŞ, HATAY, MERSİN KAYSERİ VE NİĞDE illerinde faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup, "bizimle güvendesiniz" sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.