info@halitatikosgb.com | 0(322) 458 99 90

İş Güvenliği Eğitimi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM HİZMETİ

Hangi Durumlarda Eğitim Verilmesi Gerekmektedir?

Eğitimin maliyeti ve eğitimde geçen süreler

Verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.

Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;

a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,

b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,

c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat

olarak her çalışan için düzenlenir.

1. Genel konular

2. Sağlık konuları

3. Teknik konular