info@halitatikosgb.com | 0(322) 458 99 90

İş Yeri Hekimliği Hizmeti

İŞYERİ HEKİMİ GÖREVLERİ

İşyeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

  İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür:

a) Rehberlik;

b) Risk değerlendirmesi;

c) Sağlık gözetimi;

 

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

d) İlgili birimlerle işbirliği;